Heteren, Driel, Randwijk

Heteren, Driel, Randwijk

Welkom bij Buurtzorg Heteren en omstreken

 Wij verlenen zorg in Heteren, Driel, Randwijk, Hemmen.

 

Een frisse kijk op thuiszorg.

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.


Dé Buurtzorgformule.
Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.
Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

Buurtzorg, de beste zorg thuis!

Persoonlijk en professioneel.

- Als u tijdelijk zorg nodig heeft omdat u ernstig ziek bent.

- Als u hinder  ondervindt van handicaps of beperkingen.

- Als u zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname.

- Als u zelfstandig wilt blijven wonen bij ziekte en ouderdom.


Wilt u meer weten over Buurtzorg Heteren, Driel, Randwijk, neem dan contact met ons op.
Prinsenhof 4 06 - 12745444
6666 CB Heteren heteren@buurtzorgnederland.com